BIV Permanente opleiding  titularis vastgoedmakelaar
 


Aan het einde van elke opleiding ontvangt u van REAL ESTATE ACADEMY een vormingsattest, met vermelding van uw naam, de titel van de training, alsook het aantal uren vorming die u volgde.


REAL ESTATE ACADEMY is erkend vormingsverstrekker voor het BIV.

Hoewel de meeste van onze vormingen duidelijk in verband staan met de beroepsactiviteiten van een vastgoedmakelaar, en de vervolmakingen in het bijzonder rekening houden met de juridische of technische actualiteit, worden de nieuwe regels van BIV rond erkende vastgoedvorming vanaf 1 januari 2016 zodanig toegepast, dat REAL ESTATE ACADEMY geen (op voorhand) "erkende vastgoedvorming" meer aanbiedt.

Maar BIV -leden behouden wel nog steeds de mogelijkheid en de vrije keuze om een  (niet op voorhand erkende) vastgoedopleiding te volgen (zoals de opleidingen van REAL ESTATE ACADEMY) in het kader van de verplichte permanente vorming. In dat geval gebeurt de controle achteraf door de Kamers van het BIV.

Dit komt vooral neer op het volgende: bij een “erkende vastgoedvorming” weet een BIV-lid met zekerheid en op voorhand voor hoeveel uren de gevolgde opleiding in aanmerking komt voor permanente vorming. Voor de andere (niet  op voorhand erkende) vastgoedopleidingen weet een BIV-lid pas na controle achteraf door de Kamers van het BIV in hoeverre de gevolgde opleiding in aanmerking komt.

Conclusie : indien u vanaf januari 2016 een niet-erkende vastgoedvorming volgde bij REAL ESTATE ACADEMY, en u deze in aanmerking wilt laten komen voor de permanente vorming BIV, moet u bijgevolg - indien BIV daarom verzoekt  - zelf het vormingsattest dat u van ons ontving, samen met de bewijzen waar BIV om vraagt, aan BIV bezorgen ter controle en ter evaluatie door BIV.


Ter informatie: uittreksel uit de plichtenleer van het BIV, geldig vanaf 1 januari 2007

Art. 36.
De vastgoedmakelaar besteedt de nodige aandacht aan zijn beroepsvervolmaking.
De vastgoedmakelaar ingeschreven op het tableau van de titularissen moet minstens een gemiddelde van tien uren permanente vorming volgen per burgerlijk jaar, berekend over een periode van twee jaar. 
De vastgoedmakelaar zal zijn vormingsprogramma vrij kiezen voor zover dit in verband staat met de beroepsactiviteiten van een vastgoedmakelaar. De vervolmaking moet tevens in het bijzonder rekening houden met de juridische of technische actualiteit.
De vastgoedmakelaar zal op verzoek van de Kamer de nodige bewijzen dienen voor te leggen van de onderwerpen en de tijd die hij aan zijn beroepsvervolmaking heeft besteed. 
Nog makkelijker inkopen?

F.I.T. - Functionele Inkoop Training

Medewerkers beter aansturen?
 

B.M.P. - Broker Management Program

Contact

Real Estate Academy
Cederlaan 31 B1
B - 2610 Wilrijk 
Tel. : +32 3 291 98 45
Fax : +32 2 305 88 86

BE0458.199.492 (A.D.2000 BVBA)
BE0838.052.680 (Maxximus Invest BVBA)
BE0554.815.353 (REACT.PRO BVBA)

Algemeen : info@realestateacademy.be
Commercieel : kevin@realestateacademy.be
Tac-Tic: tactic@realestateacademy.be 

 
 Contacteer ons
Real Estate Academy
Cederlaan 31 B1
B - 2610 Wilrijk 
Tel. : +32 3 291 98 45
Fax : +32 2 305 88 86

Algemeen:
info@realestateacademy.be
Commercieel: kevin@realestateacademy.be
Tac-Tic:
tactic@realestateacademy.be 
Wat deelnemers zeggen
 
 
   
 
  
 
 
 
 
© AD2000 - Sitemap - REA - Real Estate Academy -  Disclaimer & Privacy Policy  -  Arteno WebDevelopment